Çevre Politikası

Hem çevreye duyarlı hemde müşterilerimizin enerji kullanımlarını en uygun hale getiren hizmetler sunmak.
Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmeyi,
Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmeyi
Sürdürülebilir Kalkınmayı - destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı
Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
Toplum genelinde sürekli iyileştirme çalışmaları ile çevre yönetim kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı tahhüt ediyoruz….
Müşterilere güvenli enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu ürünler sunmak.