Enerji Politikası

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek, 
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara , düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,
Sera gazı emisyonunu  azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak,
Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi  ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,
Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak.